Home Tags Communicatie

communicatie

De Verpleegkundige

Ethisch dilemma: wat als je in vertrouwen verneemt dat iemand zelfmoord wil plegen?

Dorine* werkt als thuisverpleegkundige. Een zorgvrager vertelt haar in vertrouwen dat zijn echtgenote denkt aan zelfmoord. Hoe kan Dorine deze situatie best aanpakken?
Studenten

Student Corner: ‘Zie ook de persoon achter het familielid’

Wat is de invloed van een communicatiecentrum dat bemand wordt door verpleegkundigen Intensieve Zorgen op het psycho-emotionele welzijn van familieleden van patiënten op IZ in het UZ Brussel? Deze onderzoeksvraag van Minh-Tâm Do en Charlot Van den Berghe toont aan dat familie-ondersteuning bijzonder waardevol is.
Omgaan met patiënten

Do’s en don’ts bij motiverende gespreksvoering

Je wilt je patiënt helpen om zijn gedrag te veranderen. Welke gesprekstechniek zet je dan in, wat zeg je wel of juist niet? De auteurs van het nieuwe boek Motiverende gespreksvoering voor verpleegkundigen geven tips.
Laatste levensfase

Vroegtijdige zorgplanning: voorbereid op de laatste fase

Hoe wil de patiënt de laatste fase van zijn leven doorbrengen? Wat verwacht hij van zorgverleners, en wat niét? Het kan vastgelegd worden in een vroegtijdige zorgplanning.
Laatste levensfase

‘Niemand had me geleerd oog te hebben voor mijn eigen rouwprocessen’

Verpleegkundige Lien De Metsenaere merkte hoe weinig kennis er is rond het belang van een menswaardige stervensbegeleiding. Ze schreef een boek dat onze huidige palliatieve zorg kritisch onder de loep neemt en ook tips voor verpleegkundigen bevat.
Studenten

Student Corner: ‘Ik heb in de praktijk ervaren hoe belangrijk het gouden uur is’

Hoe kun je interdisciplinaire communicatie, met het oog op triage, prenotificatie van en patiëntenoverdracht in het ziekenhuis, verduidelijken en ondersteunen binnen de prehospitale naar hospitale setting? Met het onderzoek naar deze vraag won Hellen Tielemans de Vlaamse Scriptieprijs 2022.
Ouderenzorg

10 vragen over oudermis(be)handeling

Jaarlijks worden duizenden ouderen het slachtoffer van mishandeling. Wat doe je bij vermoedens? Geriatrisch en palliatief verpleegkundige Marc Koninckx is expert ouderenmis(be)handeling en geeft antwoord.
Laatste levensfase

Student Corner: ‘Stel naasten gerust door goede uitleg te geven over doodsreutel’

Op welke manieren kun je als verpleegkundige het beste comfortzorg bieden aan terminale volwassenen met doodsreutel? En hoe stel je tegelijk de naasten gerust? Tine Geuens verdiepte zich voor haar bachelorproef in helpende methodieken.
De Verpleegkundige

‘Er is ons geleerd: kijk maar weg. Laten we dat alsjeblieft veranderen’

In het ziekenhuis kun je mishandelde patiënten tegenkomen. Hoe ga je daar mee om? Nursing stelde er tien vragen over aan kinderpsychotherapeut Stefaan Boel en professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens.
De Verpleegkundige

Gastblog Lieve, verpleegkundige met ADHD: ‘Kijk ook naar mijn kwaliteiten’

Lieve Hollants heeft ADHD. Ze las het artikel over neurodiversiteit op nursing.be en reageerde enthousiast: ‘Het zou geweldig zijn als mensen zoals ik positiever benaderd worden door collega’s.’