Home Tags Bachelor verpleegkunde

bachelor verpleegkunde

Studenten

Student Corner: ‘Het goed bevragen van pijn is een belangrijk aandachtspunt’

Wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten bij het acuut compartimentsyndroom of ACS bij volwassenen in het ziekenhuis na een trauma? Met deze onderzoeksvraag gingen Cato Van Gestel en Lien Stevens aan de slag voor hun bachelorproef.
De Verpleegkundige

Blog Brechje: ‘Met een baby van enkele dagen oud liep ik door de gangen van onze gevangenis. Ik had nog nooit zo’n jong kindje in mijn armen gehad’

Brechje Buskens werkt als justitieel verpleegkundige in de gevangenis van Brugge. In het medisch centrum krijgt ze niet alleen zieken over de vloer. Ook zwangere vrouwen, moeders en kinderen, en zelfs pasgeboren baby’s maken deel uit van haar patiëntenbestand.
Studenten

Student Corner: ‘Zie ook de persoon achter het familielid’

Wat is de invloed van een communicatiecentrum dat bemand wordt door verpleegkundigen Intensieve Zorgen op het psycho-emotionele welzijn van familieleden van patiënten op IZ in het UZ Brussel? Deze onderzoeksvraag van Minh-Tâm Do en Charlot Van den Berghe toont aan dat familie-ondersteuning bijzonder waardevol is.
De Verpleegkundige

Blog Margriet: ‘Ik geef toe dat ik soms stiekem ongeduldig word’

Wanneer hun dierbare op de palliatieve afdeling belandt, moeten mantelzorgers wennen aan hun nieuwe rol. Verpleegkundige Margriet begrijpt hen, maar heeft het af en toe ook lastig met hun vasthoudendheid.
Laatste levensfase

De waakdoos: ondersteuning bij een naderend overlijden

Afscheid nemen van een dierbare is voor de patiënt, diens omgeving én de verpleegkundigen een bijzondere periode. Patrick Kellens ontwikkelde daarom als afstudeerproject een ‘waakdoos’.
De Verpleegkundige

Student Corner: ’Hoe meer kennis rond psychofarmaca, hoe minder het wordt toegediend’

Hoe is het gesteld met de kennis van verpleeg- en zorgkundigen over het gebruik van psychofarmaca bij ouderen in een woonzorgcentrum? Cindy Vangeenberghe onderzocht deze vraag voor haar bachelorproef en ging ook na welke alternatieve, niet farmacologische oplossingen mogelijk zijn.
De Verpleegkundige

Hogeschool opent educatieve escaperoom voor zorgprofessionals

Nieuw: een escaperoom waar zorgberoepen zoals verpleegkundigen hun kennis over EBP in de praktijk kunnen brengen. Ontworpen en ontwikkeld door het Expertisecentrum Health Innovation van de Hogeschool UCLL.
De Verpleegkundige

Student Corner: Dankzij de CLM-kar daalden foutieve verbandwissels van CVK’s tot 50%

Welke verpleegkundige interventies kun je preventief hanteren binnen het katheterbeleid om de gezondheidstoestand van gehospitaliseerde onco-hematologische patiënten met een centraal veneuze katheter te bewaken? Toulouse Gunst bedacht voor haar bachelorproef een Central Line Maintenance-kar die verbandwissels vergemakkelijkt én minder risico’s geeft op complicaties.
De Verpleegkundige
studie verpleegkunde

Minder generatiestudenten, meer zij-instromers

Almaar minder Vlaamse studenten melden zich aan voor de bachelor- en de HBO5-opleiding verpleegkunde. Wel neemt het aantal zij-instromers toe. We praten erover met Vlaams Welzijns- en Zorgambassadeur Candice De Windt en Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De Verpleegkundige
student verpleegkundige wondzorg

Student Corner: ‘Er bestaat een kennistekort rond de juiste wondzorg’

Op welke manier kan voor verpleegkundigen de kennis en implementatie van richtlijnen voor ulcus cruris venosum op geriatrische afdelingen bevorderd worden voor een uniform en optimaal wondmanagement? Met deze onderzoeksvraag ging Chloé Desmedt op zoek naar antwoorden voor het realiseren van het ideale wondmanagement.