Nursing Challenge: dit zijn de verpleegkundige classificaties bij hypovolemische shock

Met verpleegkundige classificaties maak je de zorg inzichtelijk en meetbaar. Daarom geven we voortaan bij ieder Nursing Challenge-artikel aan wat de verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies zijn. Dit keer: hypovolemische shock.

Het classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze niet alleen inzichtelijk en meetbaar, maar draagt er ook aan bij dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Dat maakt het gemakkelijker om onderbouwd verbanden te leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van interventies.

Ook helpen verpleegkundige classificaties je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken. Friso Raemaekers* is classificatiedeskundige en helpt je op weg.

Zorgresultaat: indicatoren

Wanneer een patiënt terugkomt van een operatie is het belangrijk met een verpleegkundige diagnose te benadrukken welke complicaties zich kunnen voordoen, bijvoorbeeld shock. Het zorgresultaat geeft hiervoor relevante indicatoren weer. Door deze indicatoren te scoren kun je de data in een grafiek weergeven (5 = best mogelijke score, 1= slechtst mogelijke score).

Verpleegkundige interventies bij hypovolemische shock

De verpleegkundige interventie ‘shockpreventie’ geeft aan welke handelingen nodig zijn om shock te voorkomen en/of vroeg te signaleren. De interventie ‘shockmanagement’ bevat de activiteiten om shock te stabiliseren en te behandelen.

Verpleegkundige diagnose Risico op shock

NANDA-I 00205; Snomed CT 50048006; Kernset N/A**

Verhoogde kans op onvoldoende bloedtoevoer naar de lichaamsweefsels waardoor levensbedreigende cellulaire disfunctie kan ontstaan, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Zorgresultaat Shock: hypovolemisch

NOC 0419

Ernst van de klachten en verschijnselen van een bloedstroom die ontoereikend is voor weefselperfusie als gevolg van een ernstige afname van het circulerend volume.

Indicatoren:

-Verhoogde ademhalingsfrequentie
-Verlaagde zuurstofsaturatie
-Verlaagde systolische bloeddruk
-Verlaagde diastolische bloeddruk
-Verlaagde MAP
-Zwakke, snelle pols
-Koude, klamme huid
-Bleekheid
-Verlengde capillaire refill
-Verlaagd bewustzijn
-Verwardheid
-Verlaagde urineproductie

Interventie

 

Shockpreventie

NIC 4260; Snomed CT 386436001; Kernset N/A

Signaleren en behandelen van een dreigende shock.

Shockmanagement: hypovolemische shock

NIC 4258; Snomed CT 386435004; Kernset N/A

Bevorderen van een adequate weefselperfusie bij de patiënt met een sterk verlaagd intravasaal volume.

 

* Friso Raemaekers is SEH-verpleegkundige, regiocoördinator NANDA-I Netwerk, lid ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZ. www.friso.blog
** N/A = not available/niet aanwezig

Bronnen
– Herdman TH, Kamitsuru S (2019). NANDA International. Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2018-2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

– Butcher HK, et al. (2020). Verpleegkundige interventies (NIC). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
– Moorhead S, et al (2020). Verpleegkundige zorgresultaten (NOC). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
– Nanda, NIC en NOC zijn ook eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool

Friso Raemakers.Friso over NANDA NIC NOC in de verpleegkunde

Lees de blog van Friso Raemaekers: ‘NANDA-I NIC en NOC verhelderen en inspireren de verpleegkunde’.

Wil jij beter leren onderbouwen welke verpleegkundige interventies en vervolgstappen nodig zijn bij een ziektebeeld of verpleegprobleem? Kom dan op 14 oktober naar de eerste editie van de Masterclass Klinisch Redeneren in België. Bekijk het programma.

Gerelateerde kennistoetsen