Home Artikel schrijven voor Nursing

Artikel schrijven voor Nursing

Wil je een artikel schrijven voor Nursing, overleg eerst altijd met de redactie. Dat voorkomt teleurstellingen. Mail naar nursing@bsl.nl of bel met het secretariaat 030-6383843. 

Invalshoek

 • De centrale invalshoek van een Nursing-artikel is altijd: Wat betekent dit voor mijn dagelijkse verpleegkundige praktijk?
 • Nursing is altijd positief. Wij hebben wel oog voor misstanden, maar bieden tegelijkertijd oplossingen.
 • Nursing is geen opinieblad, maar heeft wel een mening. Een mening die het grootste recht van de zorgverleners of de hoogste zorgkwaliteit nastreeft.
 • Wees praktisch, geef veel praktijkvoorbeelden en verplaats je in de verpleegkundige lezer. Dat voorkomt oppervlakkigheden.

Let op: Nursing richt zich op algemeen verpleegkundigen, werkzaam in de ziekenhuissector en thuiszorg en (in mindere mate) het verpleeghuis. Nursing schrijft niet voor de verpleegkundigen in de psychiatrie of verstandelijk gehandicaptenzorg.

'Tone of voice'

 • In het intro moet staan wat een verpleegkundige van dit artikel kan leren.
 • Houd het intro zo kort mogelijk (maximaal 35 woorden).
 • Vermijd wollig taalgebruik. Houd het praktisch en simpel.
 • Let ook op verpleegkundige spreektaal: niet thuissituatie maar thuis, niet maaltijdgebeuren maar de maaltijd(en).
 • Vermijd de lijdende vorm (worden), maar ook een dwingende schrijftoon (moet & zal) en spreek de lezer aan met je/jij.
 • Om ‘hij/zij’ te voorkomen, zijn verpleegkundigen in Nursing altijd vrouwelijk.

Aanleveren

 • Mail je artikel in een wordbestand naar: nursing@bsl.nl of rechtstreeks aan een van de redacteuren. Zie hiervoor www.nursing.nl/contact
 • Artikelen mogen maximaal 1.350 woorden zijn. Lukt dat niet, overleg dan met de (eind)redactie.
 • Lever de tekst zo eenvoudig (‘plat’) mogelijk aan. Dus geen ingewikkelde kaderlijnen, gekleurde vlakken, inspringingen, e.d. Tabellen en schema’s zijn prima, maar steek niet te veel energie in de opmaak ervan.
 • Zorg ervoor dat de optie ‘Wijzigingen bijhouden’/’Revisies’ uit staat.
 • Loop de tekst na met de spellingcontrole.
 • Vergeet niet de bronnen die je hebt gebruikt onderaan het artikel te vermelden.
 • Gebruik altijd tussenkopjes.

Heb je beeldmateriaal – foto’s/dia’s/tekeningen, tabellen en grafieken – dan ontvangen we dat graag! Collega’s, patiënten of anderen die herkenbaar zijn gefotografeerd, moeten schriftelijke toestemming geven voor publicatie.

Beoordelen

De redactie van Nursing beoordeelt het artikel op beroeps- en vakinhoudelijke relevantie en accuratesse en/of legt het voor aan een deskundige. Vrijwel geen enkel artikel is in één keer goed. Vaak zijn er verschillende redigeerrondes nodig, zowel inhoudelijk als tekstueel. De uiteindelijke versie krijg je altijd nog te zien voor plaatsing. Is een tekst met een gemiddelde inspanning niet te redigeren tot een plaatsbaar artikel, dan behoudt de redactie zich het recht voor het artikel te weigeren.

Copyright

 • Bij inzending van een artikel draag je het recht van publicatie aan Nursing over. Dat geldt ook voor online uitingen.
 • Een artikel dient niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aangeboden te worden.
 • Vergeet niet om de NAW-gegevens van alle betrokkenen door te geven aan de redactieassistente: marjoleine.gijsen@bsl.nl, voor het toezenden van de bewijsnummers.