Studenten

Studenten

Student Corner: ‘Zie ook de persoon achter het familielid’

Wat is de invloed van een communicatiecentrum dat bemand wordt door verpleegkundigen Intensieve Zorgen op het psycho-emotionele welzijn van familieleden van patiënten op IZ in het UZ Brussel? Deze onderzoeksvraag van Minh-Tâm Do en Charlot Van den Berghe toont aan dat familie-ondersteuning bijzonder waardevol is.
Studenten

Student Corner: ‘Het goed bevragen van pijn is een belangrijk aandachtspunt’

Wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten bij het acuut compartimentsyndroom of ACS bij volwassenen in het ziekenhuis na een trauma? Met deze onderzoeksvraag gingen Cato Van Gestel en Lien Stevens aan de slag voor hun bachelorproef.
Studenten

Student Corner: ‘Ik heb in de praktijk ervaren hoe belangrijk het gouden uur is’

Hoe kun je interdisciplinaire communicatie, met het oog op triage, prenotificatie van en patiëntenoverdracht in het ziekenhuis, verduidelijken en ondersteunen binnen de prehospitale naar hospitale setting? Met het onderzoek naar deze vraag won Hellen Tielemans de Vlaamse Scriptieprijs 2022.
Laatste levensfase

Student Corner: ‘Stel naasten gerust door goede uitleg te geven over doodsreutel’

Op welke manieren kun je als verpleegkundige het beste comfortzorg bieden aan terminale volwassenen met doodsreutel? En hoe stel je tegelijk de naasten gerust? Tine Geuens verdiepte zich voor haar bachelorproef in helpende methodieken.
De Verpleegkundige
studie verpleegkunde

Minder generatiestudenten, meer zij-instromers

Almaar minder Vlaamse studenten melden zich aan voor de bachelor- en de HBO5-opleiding verpleegkunde. Wel neemt het aantal zij-instromers toe. We praten erover met Vlaams Welzijns- en Zorgambassadeur Candice De Windt en Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Studenten
student geriatrie

Student Corner: ‘Om ondervoeding op te lossen moet je eerst de oorzaak kennen’

Alleenwonende ouderen die in een ziekenhuis terechtkomen, zijn vaak ondervoed doordat ze in de thuissituatie onvoldoende eten. Maar hoe kan gescreend worden of de voedingstoestand van deze gehospitaliseerde geriatrische patiënten toereikend is? Charlotte Vanderstraeten onderzocht het voor haar bachelorproef.
Studenten
wannes verpleegkundige

Student Corner: ‘Door online tools worden patiënten minder afhankelijk’

Voor patiënten met diabetes is goed zelfmanagement bij hun aandoening onmisbaar. Daarom wilde Wannes Vanhee voor zijn bachelorproef graag onderzoeken of digitale educatie een ondersteunend medium kan zijn in de behandeling van diabetespatiënten. 
Klinisch redeneren
klinisch redeneren verpleegkundigen

Verpleegkundigen ontwikkelen klinisch redeneren spel

Klinisch redeneren is steeds belangrijker voor verpleegkundigen. Daarom ontwikkelde educatieverpleegkundige Sandra ’t Mannetje van het Isala ziekenhuis te Zwolle samen met een collega een speciaal klinisch redeneren spel. Studenten verpleegkunde leren zo spelenderwijs klinisch redeneren.
Studenten
stagiaires verpleegkunde

Stagiaires en hun leervoorkeuren: de kunstafkijker

Iedere student leert op haar of zijn eigen manier. Bij leervoorkeur 'Kunst afkijken' leren studenten het liefst in de spanning van de praktijk. Ze observeren anderen, analyseren wat bruikbaar is en passen dat toe in hun werk. We illustreren deze leervoorkeur aan de hand van fictieve student Karim.
Studenten
stagiaires verpleegkunde

Stagiaires en hun leervoorkeuren: de participant

Studenten hebben ieder hun eigen manier van leren. Bij leervoorkeur 'Participeren' leren studenten door te sparren met anderen. Hun reacties en ideeën voeden het leerproces. We illustreren deze leervoorkeur aan de hand van fictieve student Pien.

Over studenten

Als student verpleegkunde heb je heel wat te ontdekken, van praktische zaken over stages tot inhoudelijke zaken over je nieuwe vakgebied.

Lees meer

Wij verzamelen alle interessante informatie over en door studenten. Laat je inspireren door ervaringen en projecten van anderen en maak handig gebruik van de kennis en tips die worden gedeeld.