Klinisch redeneren

Ziektebeelden

Nursing Challenge: Acute respiratoire insufficiëntie

Bij covid-19 raken veel patiënten acuut respiratoir insufficiënt, maar ook bij andere ziektebeelden kan dat voorkomen. In dit artikel lees je wat er gebeurt bij acute respiratoire insufficiëntie en wat je kunt doen.

Over klinisch redeneren

Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie). Zo kunnen verpleegkundigen goed onderbouwen welke verpleegkundige interventies zij moeten inzetten en welke vervolgstappen ze moeten nemen.

Lees meer

Verpleegkundig redeneren, kritisch redeneren, klinisch redeneren; het zijn allemaal verschillende termen waarmee hetzelfde wordt bedoeld. Bij klinisch redeneren gaat het om het adequaat inspringen op complexe klinische situaties en het onderbouwen van je observaties en interventies met kennis van biomedische vakken. Via zorgthema’s breng je de gevolgen van ziekte en behandeling met elkaar in verband. Dit wordt door de toename van comorbiditeit steeds ingewikkelder. Ontdek de laatste inzichten.

Uitgelicht congres

Masterclass Klinisch Redeneren België

Kazerne Dossin