Fred Weiland

Vakdocent klinisch redeneren, VUmc Amstel Academie

Fred Weiland is docent klinisch redeneren aan de VUmc Amstel Academie. ‘Wij vinden het belangrijk dat, door goed klinisch redeneren en het goed overzien van oorzaak – gevolg, de kwaliteit van zorg aan het bed verbeterd kan worden.’