Nursing Challenge | Dit zijn de verpleegkundige classificaties bij totale parenterale voeding

Hoe kunnen verpleegkundige classificaties je helpen in de zorg voor een patiënt die totale parenterale voeding krijgt? Classificatiedeskundige Friso Raemaekers *helpt je op weg.

totale parenterale voeding

De situaties waarin patiënten totale parenterale voeding (TPV) krijgen, lopen zo sterk uiteen dat er geen ‘standaard’ verpleegkundige diagnose bij past. Je diagnostiek moet maatwerk zijn, gebaseerd op een nauwkeurig assessment. Wel bieden verpleegkundige classificaties aanknopingspunten.

Verpleegkundige diagnoses bij TPV

  • Risico op verstoorde vochtbalans

Er is dus geen standaard, specifiek op TPV gerichte verpleegkundige diagnose, maar een goede ingang is de diagnose Risico op verstoorde vochtbalans (NANDA 00025): ‘Verhoogde kans op afname, toename of snelle verschuivingen van het intravasculaire, interstitiële en/of intracellulaire vocht, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid.’ Met deze diagnose benadruk je belangrijke risico’s die komen kijken bij TPV.

  • Vocht, voeding, infectie

Om risico’s bij TPV te signaleren worden dagelijks allerlei gegevens verzameld over de toestand van de patiënt. Inloopsnelheid van de voeding, vitale functies, gewicht, urineproductie, nierfunctie, huiduitslag, dorstgevoel, enzovoort. Met jouw verpleegkundige expertise kun jij die gegevens betekenis geven: je kunt ze omzetten van data naar informatie.

Lees ook de Nursing Challenge over het toedienen van totale parenterale voeding. Maak de toets bij dit artikel en ontvang een certificaat.

Verpleegkundige zorgresultaten bij TPV

Helaas is er niet één allesomvattend zorgresultaat waarmee je alle hierboven genoemde gegevens kunt interpreteren en rapporteren. Wel zijn er 3 resultaten die je hiervoor als startpunt kunt nemen. Deze moeten dagelijks geregistreerd worden en beoordeeld op een 5-punts schaal (1 is de slechtst denkbare toestand, 5 de best denkbare toestand:

  • Vochtbalans (NOC 0601)
  • Infectie, ernst (NOC 0703)
  • Voedingstoestand: voedsel- en vochtinname (NOC 1009)

Verpleegkundige interventies bij TPV

  • Toediening TPV

Ten slotte is er wél een specifieke verpleegkundige interventie gericht op TPV: toediening van totaal-parenterale voeding (NIC 1200). Deze interventie beschrijft activiteiten die je kunt ondernemen voor het intraveneus toedienen van voedingsstoffen en het bewaken van de reactie van de patiënt. Die hebben bijvoorbeeld te maken met controleren en verzorgen van de insteekplaats, handhaven van de inloopsnelheid en bewaken van de inname en uitscheiding.

Bekijk ook het zorgplan bij deze verpleegkundige classificaties.

De in dit artikel genoemde verpleegkundige diagnoses zijn onderdeel van Nanda, NIC en NOC, ook eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool. Lees ook andere interessante artikelen over verpleegkundige classificaties.

* Friso Raemaekers is SEH-verpleegkundige, regiocoördinator NANDA-I Netwerk, lid ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZwww.friso.blog

Waarom verpleegkundige classificaties?

Het classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze niet alleen inzichtelijk en meetbaar, maar draagt er ook aan bij dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Dat helpt om onderbouwd verbanden te leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van interventies. Ook helpen verpleegkundige classificaties je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken.


Gerelateerde kennistoetsen