Nursing Challenge Covid-19: verpleegkundige classificaties

Covid-19 is een verraderlijke ziekte waarbij de patiënt plotseling kan aftakelen, zonder zich benauwd te voelen. Verpleegkundige classificaties kunnen je helpen achteruitgang op tijd te signaleren. 

covid-19

Casper Hoogen wordt met Covid-19 en een saturatie van 93% opgenomen op de verpleegafdeling. Hij heeft een sterk verhoogde CRP-waarde (113 mg/l; reden om meteen te starten met amoxicilline. Ook krijgt hij zuurstof via een neusbril (2 liter/minuut). (Lees de hele casus in de Nursing Challenge over Covid-19

Ademhalingstoestand

Het belangrijkste aandachtspunt bij een opgenomen Covid-19 patiënt zoals Casper is de ademhalingstoestand. Om die gestructureerd in kaart te brengen kan het zorgresultaat Ademhaling (NOC 0415) van pas komen. 

Naast de in de Nursing Challenge genoemde zuurstofsaturatie (041508) en ademfrequentie (041501) omvat dit zorgresultaat een aantal andere indicatoren voor vroege beoordeling van de ademhalingsstatus: 

  • dyspnoe in rust (041514)
  • dyspneu bij geringe inspanning (041514)
  • gebruik van hulpademhalingsspieren (041510)
  • cyanose (041513)
  • rusteloosheid (041516)
  • somnolentie (041517)
  • zweten (041518)

Deze indicatoren – die je bijhoudt in een vijfpuntschaal – geven een duidelijk beeld van de voor- of achteruitgang van de patiënt. Als je deze lijst van indicatoren zorgvuldig samenstelt, kun je de verslaglegging in vrije tekst achterwege laten. 

Gaswisseling

Wanneer regelmatig een arterieel bloedgas wordt afgenomen (SEH, IC en op sommige longafdelingen) is het zorgresultaat Ventilatie: gaswisseling (NOC 0402) passend omdat daarin ook de indicatoren PaO2 (040208), PaCO2 (040209) en arteriële pH (040210) opgenomen zijn. 

Inspanningstolerantie

De beperkte inspanningstolerantie bij de ADL is een belangrijk effect van Covid-19 op het functioneren van de patiënt. De verpleegkundige diagnose Verminderd Activiteitsvermogen (NANDA 00298) past daar goed bij. De Bepalende kenmerken komen namelijk overeen met de klachten en verschijnselen: inspanningsongemak, inspanningsdyspneu, uiting van vermoeidheid. 

De Samenhangende factoren van deze diagnose geven mogelijke oorzaken voor het verminderde activiteitsvermogen. Bij Covid-19 ligt natuurlijk de oorzaak Verstoorde balans tussen zuurstoftoevoer en -behoefte voor de hand. Maar kijk ook naar de andere mogelijke oorzaken, zoals ondervoeding of pijn.

Activiteitsvermogen

Het zorgresultaat dat past bij de verpleegkundige diagnose Verminderd Activiteitsvermogen is Activiteitsvermogen (NOC 0005). Hieronder worden ook de indicatoren ademfrequentie en zuurstofsaturatie genoemd– die ook al onder het eerder genoemde zorgresultaat Ademhaling vallen. 

Je zou dus in eerste instantie het zorgresultaat Ademhaling (NOC 0415) kunnen gebruiken, wanneer de patiënt nog in bed ligt en niet mobiel is. Zodra de patiënt mobieler wordt, kun je dit zorgresultaat vervangen door Activiteitsvermogen (NOC 0005). Ademhaling laat je dan vervallen, zodat de rapportage beperkt blijft.

De in dit artikel genoemde verpleegkundige diagnoses zijn onderdeel van Nanda, NIC en NOC, ook eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool. Lees ook andere interessante artikelen over verpleegkundige classificaties.

* Friso Raemaekers is SEH-verpleegkundige, regiocoördinator NANDA-I Netwerk, lid ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZ. www.friso.blog

Waarom verpleegkundige classificaties?

Het classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze niet alleen inzichtelijk en meetbaar, maar draagt er ook aan bij dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Dat helpt om onderbouwd verbanden te leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van interventies. Ook helpen verpleegkundige classificaties je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken.


Gerelateerde kennistoetsen