Home Nieuws

Nieuws

Laatste levensfase

De waakdoos: ondersteuning bij een nakend overlijden

Afscheid nemen van een dierbare is voor de patiënt, diens omgeving én de verpleegkundigen een bijzondere periode. Patrick Kellens ontwikkelde daarom als afstudeerproject een ‘waakdoos’.
Zeggenschap

In het Verpleegcafé praat je mee over de zorg van de toekomst

Het UZ Gent denkt na over de verpleegkunde van de toekomst. Dat is geen soloactie van de directie, maar gebeurt samen met verpleegkundigen tijdens informele 'verpleegcafés'.
Wondzorg

Wondcasus: ulcus cruris met een grillig verloop

Het rechteronderbeen van mevrouw Meijer (96) is bezaaid met kleine wondjes met een grillig verloop. Na een aantal wisselingen van wondproducten lukt het uiteindelijk om het ulcus cruris te laten genezen.
De Verpleegkundige

Student Corner: ’Hoe meer kennis rond psychofarmaca, hoe minder het wordt toegediend’

Hoe is het gesteld met de kennis van verpleeg- en zorgkundigen over het gebruik van psychofarmaca bij ouderen in een woonzorgcentrum? Cindy Vangeenberghe onderzocht deze vraag voor haar bachelorproef en ging ook na welke alternatieve, niet farmacologische oplossingen mogelijk zijn.
De Verpleegkundige

Hogeschool opent educatieve escaperoom voor zorgprofessionals

Nieuw: een escaperoom waar zorgberoepen zoals verpleegkundigen hun kennis over EBP in de praktijk kunnen brengen. Ontworpen en ontwikkeld door het Expertisecentrum Health Innovation van de Hogeschool UCLL.
Ziektebeelden

5 vragen over sepsis

Sepsis kan een complicatie zijn van infectie met vaak ernstige en zelfs levensbedreigende gevolgen. Een vroege diagnose en behandeling van sepsis zijn dan ook cruciaal om levens te redden en blijvende schade te voorkomen. Voldoende redenen om de faq’s over sepsis nog eens op een rijtje te zetten.
Zeggenschap

Nieuw zeggenschap-project: de interprofessionele adviesraad van het UZ Leuven

In juni 2022 richtte het UZ Leuven de interprofessionele adviesraad op. De leden: verpleegkundigen en Allied Health Professionals (AHP). Via deze raad krijgen ze meer inspraak in het ziekenhuisbeleid. De eerste reacties van verpleegkundigen zijn positief.
De Verpleegkundige

Bijzondere werkplekken: Kind en Gezin

Verpleegkundigen over hun job op een verrassende plek: dat is de insteek van deze reeks. Carina (38) werkt als bij Kind en Gezin in Antwerpen.
Evidence Based Practice
EBP - evidence based practice

EBP: Geeft bloeddruk meten aan het been hetzelfde resultaat als aan de arm?

Tijdens een hemodialysebehandeling wordt regelmatig van patiënten de bloeddruk gemeten aan het been. Verpleegkundigen vroegen zich af of een meting aan het been tot een even betrouwbaar resultaat leidt als een bloeddrukmeting aan de arm.
De Verpleegkundige

Student Corner: Dankzij de CLM-kar daalden foutieve verbandwissels van CVK’s tot 50%

Welke verpleegkundige interventies kun je preventief hanteren binnen het katheterbeleid om de gezondheidstoestand van gehospitaliseerde onco-hematologische patiënten met een centraal veneuze katheter te bewaken? Toulouse Gunst bedacht voor haar bachelorproef een Central Line Maintenance-kar die verbandwissels vergemakkelijkt én minder risico’s geeft op complicaties.