Antwoord vd Week: jeuk bij slechte nierfunctie

A Eiwitverlies
B Uitdroging van de huid
C Hyperkaliëmie
D Ophoping van afvalstoffen

Het juiste antwoord is: D, de jeuk bij een afgenomen nierfunctie ontstaat door ophoping van afvalstoffen.

  • Als nierfunctieverlies optreedt, merkt de patiënt daar lange tijd niets van.
  • Pas bij een ernstig afgenomen nierfunctie kan een patiënt klachten krijgen als lichte vermoeidheid of jeuk.
  • Deze jeuk ontstaat door ophoping van afvalstoffen in het bloed, zoals fosfaat.
  • Ook kan metabole acidose ontstaan, soms zonder dat een patiënt het merkt.

Meer quizvragen vind je hier, bijvoorbeeld over knippen van fentanylpleisters, maagsonde en het norovirus